Kolekcje

Kolekcja zawiera publikacje pracowników prowadzących działalność naukową, afiliowanych na Uniwersytecie Warszawskim, które podlegają ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni. Za pośrednictwem ReIn UW metadane publikacji będą automatycznie przesyłane do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
Kolekcja zawiera metadane prac licencjackich i magisterskich oraz metadane i teksty doktoratów obronionych na Uniwersytecie Warszawskim. Prace doktorskie są udostępniane na miesiąc przed obroną oraz później, jeśli autor udzieli Repozytorium odpowiedniej licencji niewyłącznej.
Kolekcja zawiera numery czasopism lub serii wydawanych na Uniwersytecie Warszawskim.