Polityka otwartej nauki UW

An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good.

The Budapest Open Access Initiative, 2002

Budapeszteńska Inicjatywa Otwartego Dostępu (ang. Budapest Open Access Initiative, BOAI) została ogłoszona w lutym 2002 roku. Jako pierwsza zdefiniowała otwarty dostęp jako możliwość swobodnego odczytywania, pobierania, kopiowania, dystrybucji, drukowania, poszukiwania lub linkowania do pełnych tekstów tych publikacji, zapewnionego przez Internet, bez opłat z tytułu subskrypcji, opłat za czytanie lub opłat za dostęp. Inicjatywa ta odegrała kluczową rolę w rozwoju ruchu otwartego dostępu do publikacji naukowych na całym świecie i stała się jednym z fundamentów obecnego otwartego systemu. 

BOAI przyczyniła się do powstania wielu innych inicjatyw i deklaracji (m.in. Deklaracji Berlińskiej), a jej wpływ można dostrzec w rozwoju polityk otwartego dostępu na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym Polityki otwartej nauki UW. Według Rekomendacji BOAI10 instytucjom szkolnictwa wyższego zaleca się tworzenie otwartych repozytoriów instytucjonalnych i zapewnianie wsparcia w procedurze deponowania prac naukowych. Cieszymy się, że możemy wesprzeć inicjatywę Budapesztańską dotyczącą Otwartego Dostępu, otwierając na naszej Uczelni w 2024 r. Repozytorium „Dane Badawcze UW” i Repozytorium Instytucjonalne UW (ReIn UW). W ramach globalnego ruchu, który promuje swobodny dostęp do wiedzy naukowej, repozytoria powstałe na UW stanowią ważny element ekosystemu wymiany wiedzy. Są one integralną częścią Strategii UW, a przede wszystkim wspierają otwarty dostęp do wiedzy i zapewniają wolny przepływ informacji naukowej.

"(...) Open science is defined as an inclusive construct that combines various movements and practices aiming to make multilingual scientific knowledge openly available, accessible and reusable for everyone, to increase scientific collaborations and sharing of information for the benefits of science and society, and to open the processes of scientific knowledge creation, evaluation and communication to societal actors beyond the traditional scientific community. It comprises all scientific disciplines and aspects of scholarly practices, including basic and applied sciences, natural and social sciences and the humanities, and it builds on the following key pillars: open scientific knowledge, open science infrastructures, science communication, open engagement of societal actors and open dialogue with other knowledge systems."

UNESCO Recommendation on Open Science, 2021

Rekomendacje UNESCO zostały opracowane niemal dwie dekady po powstaniu Budapesztańskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu. Ich celem było wypracowanie precyzyjnej definicji otwartej nauki, która uwzględniałaby złożoność i różnorodność tego nurtu, integrując w sobie bogactwo dorobku BOAI oraz innych istotnych inicjatyw i dokumentów, które powstały w ostatnich dwudziestu latach. 

Wkrótce na tej stronie będzie dostępna treść Polityki otwartej nauki UW.

 

Przydatne linki: