Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej o repozytorium Więcej o repozytorium

Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu Warszawskiego (ReIn UW) gromadzi, przechowuje i upowszechnia różnorodne publikacje stanowiące dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego ambicją jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym otwartego dostępu do jak największej liczby publikacji naukowych powstałych na UW.


ReIn UW jest powiązany z Repozytorium “Dane Badawcze UW”, poprzez linkowanie między sobą rekordów publikacji i danych badawczych, które były podstawą analiz i wniosków.


Zapraszamy na serię webinariów Sojuszu 4EU+ na temat otwartej nauki Open for you!

Statystyki ostatniego miesiąca
Dodane zasoby
3
Artykuły
1
Rozdziały
0
Monografie

Aktywność użytkowników
4251
Pobrania
23059
Wyświetlenia
Ostatnio dodane
Miniatura
Praca doktorska closedaccessclosedaccess

Fenomenologia, prawda i narracja – badania dotyczące filozoficznej relacji Hegla i Husserla

Gołaszewski Filip
Pobrania
58
Wyświetlenia
46

Miniatura
Praca doktorska

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie w latach 1991-2022

Zielińska Elżbieta
Pobrania
24
Wyświetlenia
13