Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej o repozytorium Więcej o repozytorium

Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu Warszawskiego (ReIn UW) gromadzi, przechowuje i upowszechnia różnorodne publikacje stanowiące dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego ambicją jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym otwartego dostępu do jak największej liczby publikacji naukowych powstałych na UW.


ReIn UW jest powiązany z Repozytorium “Dane Badawcze UW”, poprzez linkowanie między sobą rekordów publikacji i danych badawczych, które były podstawą analiz i wniosków.


Zapraszamy na serię webinariów Sojuszu 4EU+ na temat otwartej nauki Open for you!

Statystyki ostatniego miesiąca
Dodane zasoby
6
Artykuły
2
Rozdziały
0
Monografie

Aktywność użytkowników
1126
Pobrania
9131
Wyświetlenia
Ostatnio dodane
Praca doktorska closedaccessclosedaccess

Hostile cyber operations and international law

Von Chamier Cieminski Paul

Praca doktorska

Wykorzystanie minerałów uranylu do odtwarzania warunków rozwoju strefy wietrzenia wybranych złóż uranu w Sudetach

Syczewski Marcin Daniel
Wyświetlenia
53
Pobrania
10

Miniatura
Praca doktorska

Algebraic contact manifolds, their generalizations and applications

Śmiech Robert
Wyświetlenia
65
Pobrania
30