Statystyki wg kategorii

Raporty

Pozycja Wyświetlenia
Projekt OMNIS Biblioteki Narodowej 575
Podstawowe funkcje Repozytorium Instytucjonalnego UW 235
Konfederacja Barska w świetle korespondencji Józefa Zaremby 194
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w prawie międzynarodowym 176
Wykorzystanie minerałów uranylu do odtwarzania warunków rozwoju strefy wietrzenia wybranych złóż uranu w Sudetach 162
TRAIN4EU: Toolkit for Open Science Advocacy 133
Literatur und Predigt – Eine literaturwissenschaftliche Analyse der Predigtsammlung von Fürstbischof Christoph Andreas Johann Szembek 131
Fenomenologia, prawda i narracja – badania dotyczące filozoficznej relacji Hegla i Husserla 123
European Media Freedom Act and its Implications for Both Merger Control and Media Pluralism: The Polish Perspective 119
Obrazy klas ludowych w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku 118
The Keynesian Challenge and its contenders: New Neoclassical Synthesis and free banking 117
Pensamiento masónico y su influencia en la construcción de las nociones de nación en Centroamerica (1821-1950) 115
Przemiany w architekturze i w wyposażeniu cerkwi unickich w XVIII wieku na terenie metropolii kijowskiej na przykładzie wybranych protokołów wizytacyjnych 109
Stany wyjątkowe literatury. Doświadczenie anomii w pisarstwie Witolda Gombrowicza 103
Agresja werbalna w językach i kulturach europejskich. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych 102
Repozytorium Instytucjonalne UW - założenia i praca w systemie 100
Rekonstrukcja środowiska sedymentacji oligoceńskich warstw menilitowych (Karpaty zewnętrzne) w świetle analizy palinofacjalnej 100
Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat? 93
Influence of the peritoneal microenvironment on ovarian cancer cells estimated by means of in-vitro cell culture techniques, microarray experiments and analysis of signaling pathways 91
Źródła władzy w Chińskiej Republice Ludowej. Analiza ewolucji władzy w państwie przy użyciu modelu IEMP Michaela Manna 90