Statystyki wg kategorii

Raporty

Pozycja Wyświetlenia
Podstawowe funkcje Repozytorium Instytucjonalnego UW 208
Projekt OMNIS Biblioteki Narodowej 203
Konfederacja Barska w świetle korespondencji Józefa Zaremby 180
Wykorzystanie minerałów uranylu do odtwarzania warunków rozwoju strefy wietrzenia wybranych złóż uranu w Sudetach 162
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w prawie międzynarodowym 154
Literatur und Predigt – Eine literaturwissenschaftliche Analyse der Predigtsammlung von Fürstbischof Christoph Andreas Johann Szembek 128
TRAIN4UE: Toolkit for Open Science Advocacy 113
Pensamiento masónico y su influencia en la construcción de las nociones de nación en Centroamerica (1821-1950) 112
Obrazy klas ludowych w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku 112
Przemiany w architekturze i w wyposażeniu cerkwi unickich w XVIII wieku na terenie metropolii kijowskiej na przykładzie wybranych protokołów wizytacyjnych 108
The Keynesian Challenge and its contenders: New Neoclassical Synthesis and free banking 107
Stany wyjątkowe literatury. Doświadczenie anomii w pisarstwie Witolda Gombrowicza 101
Repozytorium Instytucjonalne UW - założenia i praca w systemie 98
Rekonstrukcja środowiska sedymentacji oligoceńskich warstw menilitowych (Karpaty zewnętrzne) w świetle analizy palinofacjalnej 98
European Media Freedom Act and its Implications for Both Merger Control and Media Pluralism: The Polish Perspective 93
Algebraic contact manifolds, their generalizations and applications 89
Influence of the peritoneal microenvironment on ovarian cancer cells estimated by means of in-vitro cell culture techniques, microarray experiments and analysis of signaling pathways 85
Introductory Research Methods for Students of Information Space Architecture in Poland 81
Soil Mucoromycota: endohyphal bacteria and adaptations to the environment 77